Skip to content

Social Network Badges

CELÉ ZASTUPITEĽSTVO

1. Otvorenie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

2. Kontrola plnenia uznesení

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

3. Podnet na konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

4. Návrh VZN BBSK č. 28/2015 o poskytovaní príspevku z vlastných príjmov BBSK pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácie súkromným a cirkevným základným umeleckým školám, súkromným a cirkevným jazykovým školám a súkromným a cirkevným školským zariadeniam

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

5. Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

6. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK za II. polrok 2014

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

7. Správa o výsledku kontroly NKÚ SR vykonanej v SOŠ technickej v Lučenci a v Technickej akadémii vo Zvolene

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

8. Vzdanie sa odmien poslanca ZBBSK a členov komisií ZBBSK z radov neposlancov

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

9. Interpelácie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

10. Rôzne

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player