Skip to content

Social Network Badges

1.bod Otvorenie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

2.bod Vystúpenie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR k prioritám vlády v rezorte Doprava

Predkladá: Marian Kotleba, predseda BBSK – stiahnuté

 

3.bod Vystúpenie splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov k prioritám vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov

Predkladá: Marian Kotleba, predseda BBSK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

4.bod Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Milan Uhrík, riaditeľ ÚBBSK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.bod Návrh VZN BBSK č. 32/2016 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti BBSK pre prijímacie konanie na školský rok 2017/2018

Predkladá: Vojtech Papp, vedúci oddelenia školstva a mládeže ÚBBSK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

8.bod Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK Predkladá podbody 8.1., 8.2.: Pavol Čunderlík, vedúci oddelenia investícií a správy majetku ÚBBSK

Predkladajú podbod 8.3.: Jozef Šimko, Ladislav Rigó, František Auxt, Ladislav Kukolík,

poslanci ZBBSK

 

 

8.1.bod Návrh na schválenie prebytočnosti nehnuteľného majetku v k. ú. Banská Štiavnica

v správe Gymnázia A. Kmeťa, jeho prevodu na základe obchodnej verejnej súťaže

a podmienok obchodnej verejnej súťaže

 

8.2.bod Návrh na kúpu pozemku v k.ú. Širákov

 

8.3.bod Návrh na uzatvorenie dohôd o ukončení nájomných zmlúv s dodatkami, vyhlásenie prebytočnosti a schválenie predaja rozostavaných stavieb s pozemkami v areáloch Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota a Všeobecnej nemocnice Žiar nad Hronom

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

prerušienie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player