Skip to content

Social Network Badges

CELÉ ZBBSK

1.bod Otvorenie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

2.bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK na II. polrok 2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

3.bod Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia BBRSC, a.s. za rok 2015 a finančný plán

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

4.bod Návrh na vymenovanie riaditeľky Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb

BUKOVEC, Sebedín 37, Sebedín – Bečov

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Predkladá: Marian Kotleba, predseda BBSK

 

5.bod Súhlas s vymenovaním nových členov predstavenstva a dozornej rady BBRSC, a.s.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

6.bod Interpelácie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

7.bod Rôzne

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player