Skip to content

Social Network Badges

OTVORENIE

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

6.bod Návrh Dodatku č. 4 VZN BBSK č. 20/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

7.bod Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 6 na rok 2016

Predkladá: Alena Franková, vedúca oddelenia financií ÚBBSK

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

9.bod Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR Návrh na zmenu sídla Prvého slovenského literárneho gymnázia, Železničná 260, 050 01 Revúca na Clementisova 1166, 050 01 Revúca k 1. 1. 2017

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

10.bod Monitorovacia správa o plnení rozpočtu BBSK za I. polrok 2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

11.bod Interpelácie

12.bod Rôzne

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player