Skip to content

Social Network Badges

CELÉ OCZ

 

1.bod Otvorenie, 2.bod Schválenie programu rokovania, 3.bod Voľba overovateĺov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa zápisnice

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

4.bod Zloženie sľubu náhradníkov za poslanca vo volebnom obvode č.1

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.bod Správa o plnení uznesení z rokovania Obecného zastupiteľstva

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

6.bod Prerokovanie hospodárenia obce Valaská za obdobie I-IX. 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

7.bod Schválenie rozpočtového opatrenia č.17

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

8.bod Organizačné zabezpečenie inventarizácie majetku obce Valaská k 31.12.2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

9_1.bod Rôzne

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

9_2.bod pokračovanie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

10.bod Interpelácie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

11.bod Diskusia

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player