Skip to content

Social Network Badges

CELÉ OCZ

1.bod Otvorenie

 

2.bod Schválenie programu rokovania

 

3.bod Voľba overovateľov, návrhovej komisie a zapisovateľa zápisnice

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

4.bod Správa o plnení uznesení

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

5.bod Prerokovanie nepodpísaných uznesení zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Valaská, konaného dňa 16. 12. 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

6.bod Rôzne

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

7.bod Interpelácie poslancov

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

8.bod Diskusia

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player