Skip to content

Social Network Badges

CELÉ OCZ


1.bod Otvorenie rokovania

2.bod Schválenie programu rokovania

3.bod Voľba overovateľov, návrhovej komisie

OZNAM: Počas bodov nastal krátky výpadok internetu, preto v zázname týchto bodov chýba kúsok rokovania, max 4minúty.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

4.bod Prerokovanie uznesenia č.155

OZNAM: Počas bodu rokovania nastal krátky výpadok internetu, preto v zázname týchto bodov chýba kúsok rokovania, max 2minúty, rokovanie potom pokračuje návrhom na uznesenie.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.bod Hospodárenie Valbyt, s. r. o.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

6.bod EcoLED solutions osvetlenie obce

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

7.bod Správa o plnení uznesení

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

8.bod Partnerstvo Muránska planina -Čierny Hron

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

9.bod Stanovisko Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prešetrovanie sťažností

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

10.rôzne

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player