Skip to content

Social Network Badges

CELÉ OCZ

1.bod Otvorenie

2.bod Schválenie programurokovania

3.bod Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

4.bod Zmena rozpočtu obce-rozpočtové opatrenie č.6/2016

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.bod Rôzne

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

6.bod Interpelácie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

7.bod Diskusia

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player