Skip to content

Social Network Badges

1.Otvorenie

 

 

2.Schválenie programu

rokovania

 

3.Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

4.VZN č. 3/2016, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby poskytované obcou Valaská, spôsob jej určenia a platenia

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.Financovanie a správa majetku obce

5.1.Schválenie rozpočtu obce na rok 2017

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

6.Rôzne 6.1.Schválenie plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2017

6.2. Schválenie zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom na MsÚ v Brezne, ktorý zabezpečuje výkon činnosti stavebného úradu

6.3. Návrh jednorázovej náhrady za nútené obmedzenie z dôvodu umiestnenia vybudovanej optickej komunikačnej siete

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

7.Interpelácie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

8.Diskusia

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player