Skip to content

Social Network Badges

1.bod Otvorenie

2.bod Schválenie programu rokovania

3.bod Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

4.bod Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.10

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.bod Zverejnenie zámeru na uvoľnený nebytový priestor Námestie 1. mája 459

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

6.bod Zánik funkcie hlavného kontrolóra obce Valaská

7.bod Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

8.bod Rôzne

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

9.bod Interpelácie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

10.bod Diskusia

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player