Skip to content

Social Network Badges

1.bod Otvorenie

2.bod Schválenie programu rokovania

3.bod Určenie zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie a volebnej komisie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

4.bod Voľba hlavného kontrolóra obce Valaská

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.bod Majetkové záležitosti obce

5.1.bod Schválenie prenájmu nebytového priestoru Námestie 1. mája 459

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

6.bod Rôzne

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

7.bod Interpelácie

8.bod Diskusia

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player