Skip to content

Social Network Badges

 

1.bod Otvorenie

2.bod Schválenie programu rokovania

3.bod Procedurálne otázky

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

4.bod Správa o plnení uznesení z rokovaní Obecného zastupiteľstva

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.bod Valaštiansky informačný kanál

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

6.bod Stanovisko Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a prešetrovania sťažností

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

7.bod Rôzne

7.1 Schválenie prenájmu nebytového priestoru školská 448

7.2 Schválenie žiadosti Slovak Telekom, a.s. Bratislava – prenájom nebytového priestoru Námestie 1. Mája 460/8

7.3. Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena za účelom vybudovania cyklotrasy Brezno-Valaská

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

8.bod Interpelácie poslancov

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

9.bod Diskusia

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player