Skip to content

Social Network Badges

CELÉ MSZ

1.bod O t v o r e n i e

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

2.bod Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

3.bod Správa o činnosti MsR

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

4.bod Upresnenie doby výkonu funkcie riaditeľa RO Zvolenské kultúrne centrum so sídlom Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 42393744 Informácia o realizácii a stave projektov „Pustý hrad“ a „Obnova objektu Starej radnice“ na Námestí SNP 21/31, Zvolen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

5.bod III. Aktualizácia rozpočtu Mesta, škôl a školských zariadení na rok 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

6.bod Nakladanie s majetkom Mesta

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

7.bod Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

8.bod Zrubový objekt na Pustom hrade

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

9.bod VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území mesta Zvolen.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

10.bod Novelizácia č.2 VZN mesta Zvolen č.139 o pešej zóne

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

11.bod Správa o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom hlavnej kontrolórky

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

12.bod Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen na II. polrok 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

13.bod Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku komisií MsZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

14.bod Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen – tratégia využívania dažďovej vody

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

15.bod Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o preverení podaní „ Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ verejných funkcionárov Mesta Zvolen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

16.bod Návrh primátorky mesta Zvolen na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Zvolen

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

17.bod Schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku mesta za I. polrok 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

18.bod Interpelácie a diskusia

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player