Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie
2. Návrh Harmonogramu zasadnutí ZBBSK a Orientačného plánu práce ZBBSK na rok 2018
Predkladá: Ondrej Lunter, poslanec ZBBSK
3. Záver