Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia novozvoleného Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

2. Príhovor primátora mesta Rimavská Sobota

3. Príhovor predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

4. Správa predsedu Volebnej komisie Banskobystrického samosprávneho kraja

o výsledkoch volieb do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja, odovzdanie

osvedčenia o zvolení novozvolenému predsedovi Banskobystrického samosprávneho

kraja a novozvoleným poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja

5. Zloženie sľubu novozvoleného predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

6. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja

7. Vystúpenie novozvoleného predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

8. Voľba overovateľov

9. Voľba Návrhovej komisie Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

10. Schválenie návrhov na uznesenie

10. Záver