Skip to content

Social Network Badges

CELÉ ZASTUPITEĽSTVO

1.bod Otvorenie

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

2.bod Kontrola plnenia uznesení

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

3.bod Návrh Zmeny rozpočtu BBSK č. 2 na rok 2017

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

4.bod Návrh na spolufinancovanie projektov BBSK

Návrh na schválenie projektu a jeho kofinancovanie BBSK: „Smart Communities“

Virtual Education and Research and Development and Innovation Network

in the Slovakian – Hungarian border region pre Gymnázium – Gimnázium, Fiľakovo

 

4.1bod Doplnené body

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

5.bod Hospodárenie a nakladanie s majetkom BBSK

Predkladá podbody 5.1. – 5.2: Milan Uhrík, riaditeľ ÚBBSK

Predkladajú podbod 5.3: Milan Čarnoký, Juraj Družbacký, Jozef Ježík, Jozef Mikuš,

Miroslav Kusein, poslanci ZBBSK

5.1.bod Návrh na zámenu nehnuteľného majetku medzi BBSK a Misijnou spoločnosťou

sv. Vincenta de Paul, Slovenská provincia, ako prípad hodný osobitného zreteľa

5.2.bod Návrh na schválenie nájmu pozemkov v k.ú. Mýtna ako prípad hodný osobitného zreteľa

5.3.bod Návrh na schválenie zámeny nehnuteľností v k.ú. Zvolen a k.ú. Môťová medzi vlastníkmi

Mestom Zvolen a Banskobystrickým samosprávnym krajom, ako prípad hodný

osobitného zreteľa

5.4.bod doplnený bod

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

6.bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BBSK na II. polrok 2017

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

7.bod Interpelácie

8.bod Rôzne

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player