Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie
2. Zmena v orgánoch Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s.
Súhlas s vymenovaním nových členov predstavenstva a dozornej rady Banskobystrickej
regionálnej správy ciest, a.s.
Predkladá: Ján Lunter, predseda BBSK
3. Návrh na vykonanie kontroly hospodárenia Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s.
Predkladá: Stanislav Horník, poslanec ZBBSK
4. Rôzne
5. Záver