Skip to content

Social Network Badges

1. Otvorenie
2. Určenie počtu poslancov, volebných obvodov a sídiel obvodných volebných komisií pre voľby v roku 2017
Predkladá: Marian Kotleba, predseda BBSK
3. Záver