Skip to content

Social Network Badges

1.ČASŤ

60 m prek. D séria I

60 m prek. CH séria I

60 m D séria I

60 m CH séria I

diaľka CH

2.ČASŤ

60 m prek. D séria II

60 m prek. CH séria II

60 m D séria II

60 m CH séria II

diaľka D

3.ČASŤ

800 m D

800 m CH

1500 m D

1500 m CH

trojskok CH

guľa CH

4.ČASŤ

500 m D

500 m CH

300 m D

300 m CH

trojskok D

guľa D

ZÁZNAM