Skip to content

Social Network Badges

TV ESO nezodpovedá za kvalitu zvuku pri atletických prenosoch, zvuk naberáme z dostupných zdrojov priamo na štadiónoch!