Skip to content

Social Network Badges

PRIAMY PRENOS VYSIELAME NA YOUTUBE KANALI www.youtube.com/thetveso

1. O t v o r e n i e 14.00-14.05

 

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 14.05-14.10

 

3. III. zmena rozpočtu mesta Zvolen 14.10-14.25 Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ

 

4. Projekt „Modernizácia vozového parku mesta Zvolen“ 14.25-14.40

Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

 

5. Protest prokurátora proti Uzneseniu Mestského zastupiteľstva 14.40-14.55

vo Zvolene č.67/2019 zo dňa 29.4.2019

Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 

6. Z á v e r 14.55-15.00