Skip to content

Social Network Badges

TV ESO nezodpovedá za kvalitu zvuku pri atletických prenosoch, zvuk naberáme z dostupných zdrojov priamo na štadiónoch!

ZÁZNAM 7.7.2019

 

ZÁZNAM 6.7.2019