Skip to content

Social Network Badges

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Návrh na založenie neziskovej organizácie Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o.

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Ukončenie mestského zastupiteľstva