Skip to content

Social Network Badges

TV ESO nezodpovedá za kvalitu zvuku pri atletických prenosoch, zvuk naberáme z dostupných zdrojov priamo na štadiónoch!

ZÁZNAM 27.7.2019


1.ČASŤ

2.ČASŤ

3.ČASŤ

ZÁZNAM 28.7.2019