Skip to content

Social Network Badges

TV ESO nezodpovedá za kvalitu zvuku pri atletických prenosoch, zvuk naberáme z dostupných zdrojov priamo na štadiónoch!

ZÁZNAM 29.6.2019

ZÁZNAM 30.6.2019