Skip to content

Social Network Badges

LIVE NEDELA 22.9.2019

ZÁZNAM DRUHEJ ČASTI SOBOTA 21.9.2019

ZÁZNAM PRVEJ ČASTI SOBOTA 21.9.2019

 

Časový program:
Sobota 21. septembra 2019
14.00 100 m prek ŽciR žrď Žky výška Žky oštep Žci kladivo Žky
14.15 100 m prek. ŽkyR
14.35 60 m ŽciR
14.50 60 m ŽkyR
15.10 100 m pr. ŽciF kladivo Žci
15.15 100 m pr. ŽkyF
15.20 Prvý blok vyhlasovania výsledkov
15.25 60 m ŽciF žrď Žci výška Žci oštep Žky
15.30 60 m ŽkyF
15.45 300 m ŽciF
16.05 300 m ŽkyF guľa Žci
16.20 Druhý blok vyhlasovania výsledkov
16.25 3000 m ŽciF
16.40 2000 m ŽkyF
16.55 4×60 m ŽkyF
17.10 4×60 m ŽciF guľa Žky
17.25 1500 m pr. ŽciF
17.35 1500 m pr. Žky F
18.00 Tretí blok vyhlasovania výsledkov
Nedeľa 22. septembra 2019
10.00 150 m ŽciR diaľka Žky disk Žky
10.15 150 m ŽkyR
10.35 800 m Žci F
10.50 800 m ŽkyF
11.10 300 m pr. ŽciF
11.25 300 m pr. ŽkyF diaľka Žci disk Žci
11.40 Prvý blok vyhlasovania výsledkov
11.45 150 m ŽciF
11.50 150 m ŽkyF
12.10 3000 m chôdza ŽciF
12.30 3000 m chôdza ŽkyF
12.30 Druhý blok vyhlasovania výsledkov
12.50 4×300 m ŽciF
13.00 4×300 m ŽkyF