Skip to content

Social Network Badges

ARCHÍV ESO MEDIA

TV ESO AKTUÁLNE

 • Mar23

  ZÁZNAM: MSZ ZVOLEN, 29.3.2021

  1. O t v o r e n i e 09.00-09.05   2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.10…

 • Mar08

  ZÁZNAM: ZASTUPITEĽSTVO BBSK, 11.3.2021

  1. Otvorenie 2. Kontrola plnenia uznesení Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK 3. Návrh Dodatku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia…

 • Feb26

  ZÁZNAM: MSZ ZVOLEN, 1.3.2021

  1. O t v o r e n i e 09.00-09.05   2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.10…