Skip to content

Social Network Badges

ARCHÍV ESO MEDIA

TV ESO AKTUÁLNE

 • Okt23

  LIVE: MSZ ZVOLEN 28.10.2019

  1. O t v o r e n i e 13.00-13.05   2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 13.05-13.10…

 • Okt22

  ZÁZNAM: MSZ BREZNO, 23.10.2019

        1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna   2. Skúška hlasovacieho zariadenia   3. Procedurálne otázky  …

 • Okt16

  ZÁZNAM: ZASTUPITEĽSTVO BBSK, 17.10.2019

  https://youtu.be/h9Wlnub5Sd4 1. Otvorenie 2. Kontrola plnenia uznesení Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK 3. Schválenie Koncepcie rozvoja a podpory zdravotníctva…