Skip to content

Social Network Badges

ARCHÍV ESO MEDIA

TV ESO AKTUÁLNE

 • Jún26

  ARCHÍV VIDEÁ 2019

 • Jún20

  LIVE: ZASTUPITEĽSTVO BBSK, 27.6.2019

  1. Otvorenie 2. Kontrola plnenia uznesení Predkladá: Matúš Hollý, riaditeľ Úradu BBSK 3. Návrh na založenie krajského sociálneho podniku Agro…

 • Jún20

  ZÁZNAM: MSZ BREZNO, 26.6.2019

      1.Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna   2.Skúška hlasovacieho zariadenia   3.Procedurálne otázky   4.Správa o plnení uznesení…