Skip to content

Social Network Badges

Televíziu ESO Banská Bystrica môžete sledovať prostredníctvom DVB-T cez multiplex na kanáli č. 23. Autorské programy televízie môžete navyše sledovať prostredníctvom TV archívu na stránky tveso.sk. Do budúcnosti nevylučujeme možnosť šírenia programu lokálnej Televízie ESO aj prostredníctvom ďalších poskytovateľov retransmisie.

DVB-T vysielanie

Začiatkom augusta 2012 začal v Banskej Bystrici vysielať ďalší digitálny multiplex umiestnený na najväčšom banskobystrickom sídlisku Sásová. Jeho výkon je uspôsobený pre sledovanie prostredníctvom strešných DVB-T antén, prípadne spoločných domových antén. Pre dosiahnutie najvyššej kvality nasmerujte svoju anténu smerom na Sásovú. V prípade problémov s príjmom signálu Televízie ESO nás kontaktujte na info@tveso.sk a poradíme vám, ako príjem tohto digitálneho multiplexu dosiahnuť.

Mapa pokrytia signálom DVB-T

Čo potrebujem pre sledovanie prostredníctovm DVB-T?

Prakticky každý nový televízny prijímač automaticky dekóduje digitálny televízny signál z bežnej televíznej antény s vertikálnou polarizáciou. Pokiaľ vlastníte starší typ televízora, je potrebné mať ešte aj zariadenie tzv. set-top box. Multiplex na 23. kanáli vysiela z kóty na sídlisku Sásová. V Banskej Bystrici vysielajú aj ďalšie multiplexy a spolu tak môžete pri ideálnom dosahu na signál zo všetkých vysielačov prijímať až vyše desiatky televíznych programov úplne zadarmo.